YOGA, LYD, MEDITATION & CHAKRA WORKSHOP – HARA CHAKRA 

13. maj 2023

VISION

Den 2. af 7 Yoga, Lyd, Meditation og Chakra workshops i 2023/2024.

Når vi arbejder med chakra, arbejder vi samtidig med de livsområder, de traumer og de potentialer hver enkelt chakra knytter sig til. Med Hatha Yoga, Pranayama, Lyd, Guidet Meditation (Visualiseringer) og Journaling sætter vi fokus på ét chakra af gangen, og får herigennem mulighed for at forløse stagneret energi, heale gamle sår, og genfinde glemte egenskaber.

 

HARA CHAKRAET

I Hara chakraet ligger vores kreativitet, seksualitet, nydelse og glæde. Når vi styrker og balancerer dette chakra, styrkes vores skaberkraft, spontanitet, følelse af frihed og ønske om leg. Vores evne til at nyde, være og mærke hvad vi har lyst til forstærkes ligeledes.

Kom med hvis du vil finde din glæde.

 

7 WORKSHOPS

Der afholdes i løbet af 2023/2024, 7 Yoga, Lyd, Meditation og Chakra workshops.

4. marts 2023 – Rod Chakra
13. maj 2023 – Hara Chakra
23. september 2023 – Solar Plexus Chakra
4. november 2023 – Hjerte Chakra

Dato følger – Hals chakra
Dato følger – 3. øje chakra
Dato følger – Krone chakra chakra

Man kan sagtens deltage i en enkelt workshop, men de kan også tages som et forløb, hvor temaerne er i forlængelse af hinanden.

 

INDHOLD

Hatha yoga, Pranayama (åndedrætsteknik), Lyd, Guidet meditation (Visualisering) og Journaling.

 

YOGA

Workshoppen starter med ca. 75 min. Hatha Yoga. Kroppen lagrer vores oplevelser, følelser og sindstilstande, hvis vi ikke fuldt føler/oplever dem eller aktivt slipper dem. Bevægelse af kroppen er derfor en måde at møde og forløse den stagnerede energi, som ellers kan blokere det frie flow, de nye oplevelser og den frie tanke.

Jeg underviser yoga med stor opmærksomhed på alignment og sikkerhed.

 

PRANAYAMA

En pranayama er en åndedrætsteknik. Når vi fokuserer og ‘ændre’ på åndedrættet, kan vi ændre vores stemning og sindstilstand.

 

MEDITATION OG VISUALISERING

I den guidede Meditation, skabes billeder, historier og fornemmelser, der giver adgang til underbevishedens dybere lag. De fremkaldte billeder, deres budskaber, farver og former er ankere vi kan vende tilbage til, når livet igen er i gang, og deri finde støtte, mod og glæde.

Intet forhåndskendskab er nødvendigt.

 

LYD

Lyd er en måde at vække sanserne, at fremkalde minderne, og møde underbevidstheden. Vi vil gennem lyd tale direkte ind i det enkelte chakra og frigøre blokader og heale de gamle sår.

 

JOURNALING

Journaling er fantastisk til at bevidstgøre -sort på hvidt- hvordan vi har det på et givent område. Vi laver en kort Jounaling øvelser efter Meditationen, for til fulde at få underbevidsthedens budskaber med.

UNDERVISER

Malene Senku

Jeg har undervist Yoga og Meditation siden 2015 og har afholdt mere end 50 retreats og workshops, udover mine ugentlige timer i Københavnske Yogastudier.

Derudover har jeg flere års erfaring i personlig udvikling, som ikke er en stræben efter en perfekt og ’fejlfri’ udgave af mig selv, eller af nogle andre. I højere grad forsøger jeg at arbejde mig hen imod en større rummelighed, hvor alt hvad jeg ér er velkomment, da jeg oplever at dette giver mig en større rummelighed ift. andre mennesker, hvilket bringer lethed, glæde og rarhed med sig. Yoga og meditation er uvurderlige redskaber i denne proces.

I min undervisning lægger jeg vægt på at give mine elever plads og rum til at være dem selv og finde deres eget lys og potentiale.

Mine elever beskriver mig som: Nærværende, autentisk, omsorgsfuld, tryg, humoristisk, varm og afslappet.

 

HVEM KAN DELTAGE

Alle der ønsker at balancere hara chakret.

 

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål kan du kontakte mig her:

 

PRIS

350,-* / 395,-
*doyoga medlemmer

 

BETALING

Du sikre din plads ved indbetaling til:
Reg. nr.: 3409 Konto: 12203233

Husk at skrive dit navn og dato for workshop.

Din tilmelding er gældende og bindene ved betaling. Bliver du forhindret i at deltage er du velkommen til at give din plads til en anden. Giv mig venligst besked i det tilfælde.

 

TID & STED

13. maj 2023
14.00-17.00

Doyoga
Vesterbrogade 69,
1620 KBH V