YOGALÆRER KURSUS – DU OG RUMMET SOM YOGALÆRER

Et 2 dags kursus á hver 6 timer, for Yogalærere der ønsker at øge bevidstheden på deres Virke og dét at holde Rum.

 

VISION

Et 12 timers kursus for dig som allerede underviser Yoga, eller er i gang med at uddanne dig, og ønsker at blive skarpere på dig Selv, din Essens, dit Virke, dine Grænser og dit Bidrag som Yogalærer.

De sidste 6 år har jeg levet af at undervise Yoga og har opdaget, at særligt 2 spørgsmål har været vigtige at stille mig selv løbende, for at bevare glæden ved livet som Yogalærer.


“Hvad ønsker jeg, at min undervisning bidrager med?”

&

“Hvor går mine grænser?”

De tanker, refleksioner og værktøjer jeg har opdaget, opøvet og erfaret indtil nu, vil jeg gerne dele med dig.

 

 

INFO

På 2 dage á 6 timer lader vi bla. Yoga, Yogafilosofi, Meditation, Journaling og Delinger være vejvisere til Kernen i os Selv og vores Undervisning, foruden skabe Bevidsthed om dét at tage ‘Lederhatten’ på og bære det Ansvar med respekt for både os selv og vores elever.

Vi lader det hele munde ud i et Personligt Manifest og Praksis, som vi altid kan vende tilbage til, når vi ønsker at minde os selv om eller har brug for at komme i kontakt med vores Essens og markere vores Grænser.

Kurset har 2 overordnede Temaer.

Det 1. Tema handler om Dig.
Om at blive klar over din Essens som menneske, din Intention som Yogalærer og om hvordan du bedst får det kanaliseret ud i din undervisning og omsat til noget du kan Udbyde. Samt skelne mellem Forstillingen om ‘Yogalæreren’ vs. dit Autentiske Udtryk.

Det 2. Tema handler om dig i Relation til dine yogaelever. Om at mærke og bevidstgøre dine egne Grænser, så du langt lettere kan sætte dem og derved mindske eller undgå at blive drænet og brænde ud. Samt sikre dig, at du fremstår så Klart og Tydeligt, at Rummet du skaber bliver trygt for dine elever.

 

INDHOLD

Vi vil både dyrke Yoga, Meditere, lave Journaling, og tale en masse for at blive tydligere for os selv, men også udveksle tanker, erfaringer og ideer med hinanden.

Hver kursusdag afsluttes med Yoga Nidra, for at lade de nye erkendelser lagres og bundfælle sig.

 

 

UNDERVISER

Malene Senku.

Jeg har undervist Yoga og Meditation siden 2015 og har afholdt mere end 40 retreats og workshops, udover mine ugentlige timer i Københavnske Yogastudier.

Derudover har jeg flere års erfaring i personlig udvikling, som ikke er en stræben efter en perfekt og ’fejlfri’ udgave af mig selv, eller af nogle andre. I højere grad forsøger jeg at arbejde mig hen imod en større rummelighed, hvor alt hvad jeg ér er velkomment, da jeg oplever at dette giver mig en større rummelighed ift. andre mennesker, hvilket bringer lethed, glæde og rarhed med sig. Yoga og meditation er uvurderlige redskaber i denne proces.

I min undervisning lægger jeg vægt på at give mine elever plads og rum til at være dem selv og finde deres eget lys og potentiale.

Mine elever beskriver mig som: Nærværende, autentisk, omsorgsfuld, tryg, humoristisk, varm og afslappet.

 

 

HVEM KAN DELTAGE

Alle Yogalærere, der ønsker større klarhed på deres Virke.

 

TID

Søndag d. 1. maj kl. 12.00-18.00
&
Mandag d. 2. maj kl. 10.00-16.00

 

PRIS

2222,-

Din tilmelding er gældende og bindene ved betaling og pengene betales således ikke retur. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en anden.
Giv mig venligst besked i det tilfælde.

 

BETALING

Reg. nr.: 3409 Konto: 12203233

 

STED

Doyoga
Vesterbrogade 69,
1620 KBH V